استاندارد سازی فرآیندها

در راستای میل به تغییرات نوین و اصلاح ساختارها و فرایندهای شرکت ، مدیرعامل محترم شرکت سنجش تصمیم دارند با استفاده از مشاورین خبره در خصوص استاندارد سازی فرآیندهای شرکت،امور اجرایی سازمان و نحوه تعامل با سایر سازمانها و موسسات، شرکت را در معرض آزمون های استاندارد ایزو ۲۰۰۱ ۲۰۱۵ قرار دهند.

به همین منظور جلسه‌ای در تاریخ  ۲۱/12/۱۴۰۰ با حضور معاونت مالی و اداری ، مسئول آی تی و کارشناسان آشنا در حوزه سازمان های نوین برگزار شد.