برگزاری نهمین جلسه هیئت مدیره در سال 1401

چهارشنبه مورخ 1401/06/16

برگزاری نهمین جلسه هیئت مدیره در سال 1401

نهمین جلسه ی هیئت مدیره شرکت در سال 1401 با حضور ریاست محترم هیئت مدیره شرکت جناب آقای مجاهدی ، نایب رئیس محترم هئیت مدیره جناب آقای پورمتین و مدیرعامل محترم جناب آقای مهندس پیرانی و جناب آقای قلندری معاون مالی و اداری شرکت (دبیرجلسه)برگزار شد.

در این جلسه علاوه بر مسائل جاری شرکت، تصویب آئین‌نامه انضباطی کارکنان و همچنین تمدید همکاری با کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی پس از بحث و بررسی مورد موافقت اعضای هیئت مدیره قرار گرفت.