برگزاری وبینار

در راستای به روز رسانی متد ، قوانین و تکنیک های بررسی و نظارت بر طرح ، شرکت سنجش امید آینده وبیناری با حضور بیش از 100 نفر از کارشناسان طرف قرارداد متخصص طرح و نظارت بر مصرف و با سخنرانی جناب آقای دکتر پورمتین برگزار نمود.

در ابتدای جلسه آقای مهندس پیرانی سخنان خود را با کارشناسان و موارد کلی و عمومی را مطرح نمودند ، ادامه آقای دکتر پورمتین نقطه نظرات تخصصی،فنی و عملیاتی خود را بیان نموده و در پایان وبینار کارشناسان صحبت ها و پرسش های خود را مطرح کردند.