جلسه تغییر در سایت سنجش امید آینده

با توجه به تغییرات در چارت سازمانی و افزایش فعالیت های ارزیابی و اعتبارسنجی در شرکت ، نیاز به بازتاب این تغییرات در سایت شرکت احساس می‌شود.

در همین راستا جلسه ی با مسئول واحد آی تی و مشاور سایت سنجش امید آینده و معاونت اداری برگزار شد.

در این نشست مدیرعامل محترم آقای مهندس پیرانی نقطه نظرات خود را بیان نمودند ، مسائل فنی نیز توسط مسئولین مربوطه مطرح گردید تا در فاز عملیاتی این تغییرات از جمله اضافه نمودن خبرنامه و گالری تصاویر، قابلیت بررسی آمار بازدید و حضور پر رنگ تر در موتور های جستجو و ... اجرا شود.