مجمع سال 1400

برگزاری مجمع سال 1400

مجمع عمومی پایان سال 1400 شرکت در روز سه شنبه مورخه 1401/04/21 در سالن L.M بانک آینده با حضور اعضای محترم هیئت مدیره شرکت آقایان حسین مجاهدی، اصغر پورمتین ، محسن پیرانی و معاونت مالی و اداری آقای ابوطالب قلندری و رئیس حسابداری آقای حمید ذوالفقاری به همراه نمایندگان سهامداران و معاونین محترم بانک برگزار شده و صورت های مالی حسابرسی شده سال 1400 مورد تصویب مجمع قرار گرفت.