گردهمایی آخر سال 1400

برگزاری گردهمایی پایان سال 1400

در مورخه 25/12/1400 جلسه با حضور مدیران و کلیه پرسنل شرکت برگزار گردید

در مورخه 25/12/1400 جلسه با حضور مدیران و کلیه پرسنل شرکت برگزار گردید ، مدیرعامل شرکت آقای مهندس پیرانی ضمن تبریک سال جدید و آرزوی بهترینها و شادمانی در سال ۱۴۰۱ برای کلیه پرسنل شرکت و مردم شریف کشور ،اهم مسائل شرکت را در چند محور کلی بیان نمودند از همه همکاران و مسئولان شرکت خواستند تا با تلاش و همکاری متقابل در راستای ارتقاء سطح کیفی،علمی،سلامت شرکت بکوشند.

در پایان نیز جلسه مذکور با تقدیر و تشکر از همکاران و بزرگوارانی که در سال جدید با مجموعه همکاری نخواهند داشت و اعطای هدیه به همکارانی که زادروزشان فصل زمستان سال جاری می باشد و گرفتن عکس یادگاری پایان یافت.

محورهای مشخص شده توسط مدیر عامل شرکت به شرح زیر است:

۱ تغییرات اساسی و انتظارات جدید از همکاران شامل:

۱-۱ تلاش در زمینه بهبود و توسعه فناوری اطلاعات و سیستمی شدن فعالیت های مجموعه

۱-۲ فعال سازی سایت و کانال های مربوط به شرکت و گسترش و بهبود کیفیت آن ها

۱-۳ تلاش در زمینه استفاده بهینه از وقت و بالا بردن بازده مفید و کارآیی پرسنل و در نتیجه بهره‌وری نیروی کار

۱-۴ توسعه شبکه کارشناسان سطح کشور و جذب نیروهای متخصص

۱-۵ برگزاری جلسات مختلف با مشاوران ، کارشناسان بانکی ، بازاریابی و ... جهت روان سازی کارها و مسائل مرتبط با پیشبرد اهداف شرکت

۲ بهبود عملکرد و رفتارهای سازمانی

۲-۱ افزایش انضباط،احترام متقابل،مشتری مداری و حفظ آبرو و حریم شرکت

۲-۲ استقبال از پیشنهادات کارا در تمام زمینه های فعالیت شرکت

۲-۳ نظام مند کردن شرح وظایف در راستای ارتقاء سازمانی

۲-۴ تلاش جهت ایجاد ارتباط کاری قوی و مفید با بانک،ارکان بانک و مشتریان

۲-5 برگزاری جلسات داخلی جهت بهینه سازی عملکرد شرکت و پایش آن