آقای ابوطالب قلندری

معاونت مالی و اداری شرکت سنجش امید آینده

سوابق تحصیلات: فوق لیسانس حسابداری

سوابق کاری:

  • دبیرجلسات هیئت مدیره شرکت سنجش امید آینده
  • مدیرمالی و اداری در شرکت توسعه صنعتی سولفورکوب پارس (گلرنگ)
  • قائم مقام مدیرمالی و رئیس حسابداری قیمت تمام شده در شرکت ریخته گری آلومینوم ایرانخودرو
  • رئیس حسابداری عمومی در شرکت تولیدی موتور کیربکس اکسل سایپا (مگا موتور)
  • مشاور مالی و مالیاتی شرکت تجهیزات پزشکی ابتکار برتر فرتاک
  • مشاور مالی و مالیاتی شرکت آهو نگار