آقای مهندس محسن پیرانی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت سنجش امید آینده

سوابق تحصیلات: فوق لیسانس مهندسی عمران از دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشجوی دکتری مدیریت اجرائی

سوابق حرفه ای و کاری:

 • عضو نظام مهندسی و کنترل ساختمان و دارای پروانه پایه ارشد
 • عضو انجمن صنفی مهندسان صنعت ساختمان
 • مدیر فنی معاونت مهندسی لجستیک نیروی زمینی سپاه
 • رئیس اداره مهندسی و املاک و دبیر و عضو کمسیون ساختمان بانک انصار سابق.
 • مدیرعامل و عضو هئیت مدیره شرکت انبوه سازان سبز اندیشان ناجا.
 • مدیرعامل شرکت ذخیره سازی غلات کندو زرین رود در بخش خصوصی.
 • مشاور عمرانی و مسکن مدیرعامل بنیاد تعاون وزارت دفاع
 • فعالیت در پروژه های مشارکت در ساخت بخش خصوصی به عنوان سازنده.

 سوابق غیر موظفی:

  • مدیر بخش تاسیسات مکانیکی و ابنیه پروژه کدینگ سپاه.
  • مشاور مدیرعامل و ناظر عالی تعاونی مسکن وزارت جهاد سازندگی.
  • ناظر عالی در پروژه بهینه سازی و بازسازی آمادگاه شهید بروجردی تهران.
  • بازرس فنی سازمان بازرسی کل کشور در پروژه های عمرانی دولتی.
  • نائب رئیس و عضو هیئت مدیره شرکت سازه پایدار قومش پیشرو سمنان.
  • نایب رئیس و عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان بانک انصار سابق.
  • عضو هیئت مدیره شرکت سیم و فولاد تاکستان.
  • عضو هیئت مدیره شرکت سازه پایدار باغ آسمان.
  • عضو هیئت مدیره شرکت سازه پایدار عمران کیش.
  • مشاور،طراح و ناظر در پروژه های مختلف عمرانی، صنعتی و ...