اصغر پورمتین

عضو هیات مدیره شرکت سنجش امید آینده

سوابق تحصیلات: فوق لیسانس علوم اقتصادی( باگرایش بانکداری)

سوابق کاری:

 • عضو هیات مدیره بانک اقتصاد نوین
 • رییس هیات مدیره شرکت مالی اعتباری راه اقتصاد نوین به مدت
 • مدیر امور اعتباری
 • مدیر امور سازمان
 • رئیس اداره اعتبارات کل
 • رئیس اداره تشکیلات وروش‌ها
 • معاون اداره بررسی و نظارت
 • رییس دایره نظارت برتسهیلات اعطایی
 • کارشناس ارشد اعتباری شاغل درمدیریت امور اعتباری
 • معاون اداره بررسی و نظارت برطرح‌ها
 • کارشناس ارشد اعتباری شاغل درمدیریت اموربازرسی
 • عضو علی البدل هیات مدیره بانک اقتصاد نوین
 • عضو هیات مدیره شرکت مجاب پی(غیر فعال)
 • بازرس ویژه وقت وزارت اموراقتصاد‌ی و دارایی
 • کارشناس مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
 • کارشناس مشاور اتاق بازرگانی تهران

سوابق علمی:

 • مولف کتاب نظارت برتسهیلات اعطایی
 • مولف کتاب ظرفیت سنجی کاربردی و 99قضیه اعتباری
 • نويسنده كتاب روشهاي نوين كنترل و بازرسي شعب
 • نويسنده كتاب چگونه رئيس شعبه موفقي شویم
 • نویسنده كتاب اشتباهات پرتكرار
 • نویسنده کتاب مطالبات معوق چالش‌ها و راهکارها
 • نویسنده کتاب ضمانت‌نامه‌های بانکی چالش‌ها و راهکارها
 • نویسنده کتاب راهکار¬های مناسب تصمیم گیری اقتصادی
 • مولف کتاب حسابرسی چرخه اعتباری
 • تهیه و تدوین طرح تحقیقاتی راهنمای نحوه رسیدگی به عملکرد اعتباری شعب نظام بانکی به سفارش سازمان بازرسی کل کشور و...