معرفی شرکت سنجش امید آینده و فعالیت های آن

 شرکت سنجش امید آینده

 شرکت سنجش امید آینده ، با سابقه بیش از 10 سال سابقه ، با داشتن مجوز فعالیت شماره 390337 مورخ 30/08/1389 و داشتن نیروهای متخصص و مجرب " حدود 300 نفر در سراسر کشور" شامل کارشناسان .....