مشتری گرامی، با شرکت در نظرسنجی، ما را در بهبود کیفیت خدمات یاری کنید. باتشکر

 

نظر سنجی

میزان رضایت از برخورد کارشناس شرکت: 52.71% - 7 آرا
میزان رضایت از نتیجه کار: 58.5% - 6 آرا
میزان رضایت در پاسخگویی به موقع شرکت: 48.2% - 5 آرا
با توجه به درخواستتان میزان رضایت از محقق شدن درخواستتان: 54.67% - 6 آرا

مجموع رضایتمندی