مشتری گرامی، با شرکت در نظرسنجی، ما را در بهبود کیفیت خدمات یاری کنید. باتشکر

 

نظر سنجی

میزان رضایت از برخورد کارشناس شرکت: 46.5% - 6 آرا
میزان رضایت از نتیجه کار: 43% - 4 آرا
میزان رضایت در پاسخگویی به موقع شرکت: 47.75% - 4 آرا
با توجه به درخواستتان میزان رضایت از محقق شدن درخواستتان: 53.6% - 5 آرا

مجموع رضایتمندی