تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان ۳۱ ، پلاک ۵، طبقه 2 و 3

معرفی شرکت سنجش امید آینده و فعالیت های آن

 شرکت سنجش امید آینده

 شرکت سنجش امید آینده ، با سابقه بیش از 10 سال سابقه ، با داشتن مجوز فعالیت شماره 390337 مورخ 30/08/1389 و داشتن نیروهای متخصص و مجرب " حدود 300 نفر در سراسر کشور" شامل کارشناسان .....

کلیات:

      شرکت سنجش امید آینده ، با سابقه بیش از 10 سال سابقه ، با داشتن مجوز فعالیت شماره 390337 مورخ 30/08/1389 و داشتن نیروهای متخصص و مجرب " حدود 300 نفر در سراسر کشور" شامل کارشناسان اعتباری در زمینه های علوم مختلف بانکداری ، سرمایه گذاری ، اعتبارسنجی و تهیه و  بررسی طرح های توجیهی اعم از صنعتی ، کشاورزی ، صنایع تبدیلی ، مسکن و خدمات ، استعلامات اعتباری ، برآورد اعتبار ضامنین و اعمال نظارت بر مصرف تسهیلات طرح ها و پروژه های در دست اجراء و با استفاده از کارشناسان رسمی دادگستری در زمینه ارزیابی اموال منقول و غیرمنقول ، مستغلات شهری و غیرشهری اعم از اراضی زراعی، باغات، عرصه و اعیان کارخانجات و کارگاه های صنعتی و ماشین آلات منصوبه و غیر منصوبه و تأسیسات ، شرکت ها ، مجوزها و پروانه ها ( اموال نامشهود) و تعیین اجاره بهاء  ، توانایی لازم جهت ارائه و توسعه خدمات مشاوره ای به اشخاص حقیقی و حقوقی، سازمان های دولتی و غیر دولتی ، صندوق ها ، بنیادها ، شهرداری ها ، بانک های کشور و... در زمینه های گفته شده با روش های روز آمد و تقدیم گزارشات صحت سنجی شده با کنترل مضاعف و قابل اطمینان را دارد و درحال حاضر با بانک آینده و چندین مؤسسه مالی و اعتباری و شرکت ها قرارداد منعقد نموده و درحال ارائه خدمات در زمینه های فوق الاشاره می باشد.

       در پایان و در چارچوب اهداف تعیین شده در اساسنامه شرکت و همچنین سیاست گذاری های اشخاص طرف قرارداد به ویژه بانک آینده اقدام به ارائه خدمت مشاوره ای به اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه های گفته شده می نماید.

 

  اهداف تأسیس شرکت :

      هدف از تأسیس شرکت ، دستور بانک مرکزی مبنی بر الزام بانک ها به اعتبارسنجی مشتریان تسهیلاتی خود توسط بخش خصوصی خارج از بانک جهت کاهش ریسک بانک ، تخصصی شدن کارها و عدم سوء استفاده وکنترل بیشتر ، تمرکز بخشی از امور بانکی قابل واگذاری ( ارزیابی ، اعتبارسنجی و بررسی طرح ها و نظارت ) در یک مجموعه کارشناسی ، آزاد سازی شعب از انجام این امور و تمرکز آنها در انجام  وظایف اصلی (جذب منابع جدید ، حفظ و نگهداری مشتریان موجود و ....) غیره می باشد.

 

اقدامات انجام شده هیات مدیره فعلی به شرح ذیل می باشد :

اصلاح امور، اصلاح فرآیندها ، آموزش کارشناسان و به کار‌گیری کارشناسان جدید در راستای رفع چالش ها و افزایش بهره‌وری

       همچنین پاسخ و اجابت تقاضاهای منطقی اشخاص طرف قراداد به ویژه بانک آینده یک پروسه است و ماهیت انجام آن مستلزم زمان می‌باشد ، لذا در این راستا هیأت مدیره شرکت برای بهینه سازی خدمات خویش به ناچار از دو روش اصلاح امور و برطرف نمودن نقاط ضعف درطول مدت ارائه خدمات به نحوی که خدمات ارائه شده به بانک را خدشه دار ننماید و طریق دوم ، اصلاح و بهینه سازی فرایند تهیه گزارش ، استاندارد سازی گزارشات ، تقویت بدنه کارشناسی از طریق فراخوان ، آموزش مداوم و جذب نیرو‌های متخصص جوان درکنار همکاران بازنشسته و دارای تجربه مکفی سایر بانک ها برنامه ریزی نموده است.

 

اقدامات اساسی سال 1400 در راستای  بهینه سازی فرایند و افزایش بهره وری :

1-  استاندارد سازی گزارشات کارشناسی اعتبارسنجی ، بررسی مالی طرح‌ها با توجه به نرم افزار مورد استفاده اغلب بانک های پیشرو

2-  برگزاری آزمون سراسری از کارشناسان طرف قرارداد شرکت به منظور سنجش اطلاعات اعتباری آنها با هماهنگی اداره آموزش بانک

3-  برگزاری دوره آموزشی راه دور با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون برگزار شده و چالش های اطلاعاتی کارشناسان از قبیل : آموزش آنها با نحوه بررسی استاندارد گزارش سرمایه درگردش ، تخصیص ضمانتنامه ، اعتبار اسنادی داخلی و بررسی طرح‌ها و خاتمه همکاری با افرادی که توانایی همکاری باشرکت را تحت شرایط جدید نداشته و جذب کارشناسان خبره وجوان جایگزین با هماهنگی اداره آموزش بانک

4-    آموزش سراسری و راه دور مسئولین شعب و کاربران اعتباری آنها درخصوص آشنایی بیشتر با الزامات صدور اعتبار اسنادی داخلی و منافع آن به منظور هماهنگی بیشتر بین شرکت و شعب با هماهنگی اداره آموزش

5- هم اندیشی متعدد با اداره مدیران محترم ارکان اعتباری بانک به منظور تسریع امور ، هماهنگی بیشتر در راستای کاهش ریسک اعتباری

6- تفکیک مدیریت ارزیابی از معاونت اعتبار سنجی و به کارگیری فرد خبره مسئول در این بخش به منظور اعمال دقت های بایسته و کنترل بیشتر در راستای افزایش اعتماد به ارزیابی های انجام شده اموال منقول و غیر منقول

7- پیگیری استقرار سامانه ها و برنامه های نرم افزاری و الکترونیکی

8-   فعالیت در زمینه بازاریابی و انعقاد قرارداد با مشریان جدید و خارج از مجموعه بانک آینده

 

فعالیتهای انجام شده بخش ارزیابی:

1- با کسب  اطلاعات از مراجع مختلف ، صحت سنجی دقیق و کنترل مضاعف ،  قیمت های مندرج در گزارشات کارشناسی کنترل می شود.

2- املاکی که سهل البیع نبوده و یا مشاعی هستند و محل  وقوع آنها دقیقا مشخص نیست و یا محدودیت های دیگر دارند جهت تصمیم لازم به صراحت گزارش می گردد.

3- حذف کارشناسان غیر متخصص و غیر رسمی از روند ارجاع کار و تخصصی نمودن کارشناسی و تأمین کارشناس در استان ها و شهرهای که با کسری کارشناسان مواجه بودیم.

4- تهیه فرمت ارزیابی باغات و اراضی کشاورزی ، ایجاد گروه واتساپی کارشناسان ارزیابی ، اطلاع رسانی های فنی و توجیحی لازم به طریق مختلف و بروز رسانی فرمت های دیگر موجود.

5- تنظیم مقدمات لازم برای بازاریابی بیشتر از داخل و بیرون بانک

6- تهیه بستر لازم برای ایجاد سابقه جامع کارشناسان ارزیابی

7- با توجه به اهمیت موضوع ارزیابی ، تعدد و کثرت موضوعات ارزیابی ارجاع شده ، زمان بر و حساس بودن موضوع و مهم اینکه بایستی دغدغه ها و نگرانی بانک در روند ارزیابی مرتفع گردد و اطمینان و اعتماد لازم ایجاد و ریسک های عملیاتی کاهش یابد ، قسمت ارزیابی از معاونت اعتباری مجزا و اداره مستقلی تشکیل شده است و با رعایت چارچوب های تعریف شده شرکت ، مأموریت های محوله را انجام می دهد .

 

فعالیتهای انجام شده بخش اعتبارسنجی :

1-  ایجاد واحد کنترل کیفیت و بررسی گزارشات ارسالی کارشناسان و مطابقت با استانداردهای روز

2-  تهیه نرم افزار اعتبارسنجی و تعهدات مشتریان در راستای اهداف کلان بانک با همکاری ارکان بانک.

3-  تهیه فرم های اعتبارسنجی ، طرح و نظارت و استاندارد سازی آنها .

4-  برگزاری وبینار آموزشی جهت رؤسا و معاونین شعب بانک 

5-  برگزاری سمینار آموزشی جهت کارشناسان برون سازمانی طرف قرارداد شرکت

6-  تهیه نظام نامه جامع اعتبارسنجی.

7-  تداوم هم اندیشی با مدیران محترم ارکان اعتباری ، اداره آموزش بانک به منظور یکسان سازی نکته نظرها و کاهش دیدگاه های متفاوت.

8-  برگزاری آزمون برای کارشناسان و حذف کارشناسانی که موفق به کسب حد نصاب لازم را نشده اند .

 

برنامه های آینده  شرکت  :

1- تدوین دستورالعمل جامع انتخاب کارشناسان رسمی با توجه به جمیع صلاحیت ها و نیازها

2- بازنگری دستور العمل های تهیه و تنظیم گزارشات و نحوه ارزیابی و ابلاغ به کارشناسان طرف قرارداد.

3- اقدامات لازم به منظور افزایش رتبه اعتباری شرکت نزد کانون مشاوران اعتبارسنجی.

4- فراخوان عمومی برای جذب کارشناسان خبره به منظور جایگزین نمودن با تعدادی از کارشناسان فعلی به صورت تدریجی و توسعه شبکه کارشناسی.

5- تداوم آموزش کارشناسان در راستای افزایش اطلاعات به‌ روز آنان و رسیدن به محصول قابل اتکا و اطمینان بخش.

6- اصلاح فرایند اعتباری با همکاری اداره تشکیلات و روش ها و در مجموع با بانک آینده.

7- اصلاحات ساختاری شرکت ، تعریف مأموریت های جدید برای رشد ، ارتقاء و تعالی سازمانی ، بروز رسانی و در نهایت برند سازی شرکت.

8- توسعه به کارگیری ابزارها و سامانه های جدید برای روز آمدسازی شرکت .

9- اصلاح و ارتقاء فرهنگ کاری در شرکت با افزایش نگرش نتیجه گرایی ، خودکار بودن ، ارائه کار دقیق ، سریع و سالم و استقرار کنترل عملکرد داخلی و درصد و پایش عملکرد کارشناسان بیرونی .

10- توسعه بازار شرکت ، افزایش موفقیت های زودرس و آنی ، کاهش هزینه ها و افزایش درآمد شرکت.

تماس با ما

021-86086913 | 021-86086984
021-86086971 | 021-86086952

021-86086971 | 021-86086952

  تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند،
خیابان ۳۱ ، پلاک ۵، طبقه 2 و 3

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

var sc_project=12740608; var sc_invisible=1; var sc_security="93083fee";